La versión de su navegador no está debidamente actualizada. Le recomendamos actualizarla a la versión más reciente.

COMPROMÍS AMB L'ENTORN


Compromís amb la societat

Kbó Aliments sempre ha estat sensible amb la societat que l'envolta i ha procurat participar dintre de les seves posibilitats amb projectes socials i de sostenibilitat.

En l'àmbit social

  • APORTACIONS MONETÀRIES A PROJECTES DE MEDICOS DEL MUNDO.

Organizació no govenamental que s'encarrega de projectes en àrees desfavorides a tot el món, i es faressò dels temes sanitaris.

  • COL·LABORACIONS AMB REMAR CATALUNYA.

Remar es una organització cristiana, sense ànim de lucre, que desemvolupa programes d´integració per a persones excloses de la societat com drogodependents, parats de llarga durada, sense sostre, etc.

La nostra col.laboració consta principalment en la donació de productes alimentaris per als seus menjadors socials.

 

En el sector de la sostenibilitat

  • GENERACIÓ D'ENERGIA FOTOVOLTAICA.

    Kbó Aliments, produeix 3/4parts de l´energia que consumeix através de la seva planta fotovoltaica (energía solar). Ja fa prop de 5 anys vam instal.lar panells solars al sostre de les nostres  instalacions (uns 600m2) en una important inversió, que a día d´avui permet estalviar gran quantitat de emisions de CO2 a l´atmosfera.
  • PLA DE RESIDUS. 

    D'acord amb l'empresa especialitzada RECAS, SA, es separen i tracten qualsevol tipus de residus que es generen, principalment cartrons i plàstics, provinents dels embalatges del nostres articles.

Kbo alimentsKbo aliments

Directiva de cookies

Este sitio utiliza cookies para el almacenamiento de información en su equipo.

¿Lo acepta?